Общи правила и условия

Общи условия за резервация на помещение в хотел ВЕЛА в кк Слънчев бряг:

1. Резервация на помещение

1.1. Резервация на помещение е възможна директно в офисите на фирмата, по интернет, по и-мейл:wela@welatour.bg или чрез туристически агенти.

2. Цени и плащане

2.1. Цените са в евро за човек на ден, настанен на редовно легло на база ALL INCLUSIVE.

В цената влизат местни такси и ДДС.

Ползването на басейн, шезлонг и чадър е безплатно.

 

2.2. Плащането се извършва в лева или в евро в брой или по банков път по наши сметки в БАНКА ДСК ЕАД  BIC:STSABGSF, 

сметка в лева IBAN:BG17STSA93000024222624 и

сметка в евро IBAN:BG10STSA93000024222653.

 2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 50% от цената на заявената резервация. Потребителят заплаща депозита с потвърждаване на направената от него резервация он-лайн чрез използване на един от възможните начини за он-лайн разплащане:

-дебитна или кредитна карта – ние приемаме VISA или  MasterCard;

- PayPal;

- ePay.bg.

Заплащане на депозит за потвърждаване на заявена резервация по и-мейл може да стане и чрез банков трансфер.

2.4. Останалите неплатени не повече от 50% от цената на заявената резервация се заплащат преди настаняване.

 2.5.Стаите имат минимално настаняване – минимален брой пълноплащащи, независимо дали са възрастни,  деца или бебета и максимален брой хора за настаняване.

 • Двойна стая - DBL,DBLSUP,DBLSUPPLUS             - 2 възрастни + до 2 допълнителни легла;
 • Единична стая - SGL,SGLSUP,SGLSUPPLUS         - 1 възрастен;
 • Джуниър суит - JS                                                     - 3 възрастни + до 2 допълнителни легла;
 • Фамилен апартамент - FA,FASUP                         - 4 възрастни + до 2 допълнителни легла;
 • Апартамент /хол и спалня/ - A1                           - 4 възрастни + до 2 допълнителни легла.

При изпълнен съответен брой пълноплащащи се ползват следните намаления за настаняване на допълнителни легла:

 • бебета до 1,99 години ползват бебешка кошара и винаги са безплатно;
 • 1 дете от 2,00 до 5,99 години         – безплатно;
 • 1 дете от 6.00 до 11,99 години      – плаща 6.00 евро на ден;
 • 2 дете от 2.00 до 11,99 години      – 50% намаление от редовната цена;
 • възрастен                                           – 20% намаление от редовната цена.


3. Права и задължения на страните

3.1. Хотелиерът се задължава да предостави стандартните за категория четири звезди в кк Слънчев бряг туристически услуги, заплатени от Потребителя;
3.2. Хотелиерът има право да се откаже от приетата резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащанията в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на резервацията, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Потребителят се задължава:
3.3.1. да заплати в установените срокове стойността на направената резервация;
3.3.2. да спазва законите на РБългария и вътрешния хотелски ред в хотел ВЕЛА;
3.4. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пристигане да прехвърля правата и задълженията си по направената и предплатена резервация на трето лице. 

4. Отговорност на страните

4.1. Хотелиерът не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в РБългария, така и в съседните й граничещи страни, заплашващи сигурността на хората, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде избегнато от страна на хотелиера и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.2. В случай на отказ от направена резервация от страна на Потребителя, Хотелиерът удържа от предплатения депозит следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната резервация - от деня, следващ деня на направената резервация, до 30-я ден преди датата на пристигане 30% неустойка от крайната цена на резервацията; от 29-ия ден преди датата на пристигане до датата на пристигане - 50% от крайната цена на резервацията.
4.3. Хотелиерът носи отговорност само за събития настъпили на територията на хотела и не носи каквато и да било отговорност към Потребителя при консумирани от него храна и напитки извън определените от хотела места и извършване на действия извън хотела различни от обичайните такива за територията на хотела.

 • 4.4. Хотелиерът не носи каквато и да било отговорност към претенции на Потребителя, които не са съобщени от него по време на престоя му в хотела или не са потвърдени от лекарския екип, обслужващ хотела, или са недоказани по несъмнен и категоричен начин, че са възникнали в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера.
 • 4.5. Хотелиерът може да търси отговорност от Потребителя в случай на възникнало събитие, което може да увреди личното достойнство на персонала на хотела, репутацията или имуществото на хотела.
 • 4.6. Хотелиерът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, му е отказано изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от територията на хотела, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
  4.7. Хотелиерът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на престоя му в хотела.
  4.8. Хотелиерът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на почивката му от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи хотелиерът съдейства на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава обичайна туристическа почивка на другите гости на хотела.
  4.9. Хотелиерът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време и поради това не е получил едни или други услуги.

  4.10.Опцията "безплатен паркинг" е възможна до изчерпване на наличните свободни парко-места. Опцията "специални изисквания" се изпълнява при възможност от страна на хотела.

5. Спорове и рекламации.

 • 5.1. Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
  5.2. В случай, че по време на престоя в хотела се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред Хотелиера и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
  5.3. Потребителят се съгласява, че максималният краен размер на компенсация, който би могъл да бъде претендиран и заплатен от Хотелиера при доказани по несъмнен и категоричен начин вреди за Потребителя, възникнали на територията на хотела в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера, не може да надвишава 30% от общата стойност на платената от Потребителя резервация.
Искате идеална почивка в Слънчев бряг?
Запазете стая