Общи правила, условия и политика за поверителност на личните данни

Общи условия за резервация на помещение в хотел ВЕЛА в кк Слънчев бряг:

1. Резервация на помещение

1.1. Резервация на помещение е възможна директно в офисите на фирмата, по интернет, по и-мейл:wela@welatour.bg или чрез туристически агенти.

2. Цени и плащане

2.1. Цените са в евро за човек на ден, настанен на редовно легло на база ALL INCLUSIVE.

В цената влизат местни такси и ДДС.

Ползването на басейн, шезлонг и чадър е безплатно.

 

2.2. Плащането се извършва в лева или в евро в брой или по банков път по наши сметки в БАНКА ДСК ЕАД  BIC:STSABGSF, 

сметка в лева IBAN:BG17STSA93000024222624 и

сметка в евро IBAN:BG10STSA93000024222653.

 2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 50% от цената на заявената резервация. Потребителят заплаща депозита с потвърждаване на направената от него резервация он-лайн чрез използване на един от възможните начини за он-лайн разплащане:

-дебитна или кредитна карта – ние приемаме VISA или  MasterCard;

- PayPal;

- ePay.bg.

Заплащане на депозит за потвърждаване на заявена резервация по и-мейл може да стане и чрез банков трансфер.

2.4. Останалите неплатени не повече от 50% от цената на заявената резервация се заплащат преди настаняване.

 2.5.Стаите имат минимално настаняване – минимален брой пълноплащащи, независимо дали са възрастни,  деца или бебета и максимален брой хора за настаняване.

 • Двойна стая - DBL,DBLSUP,DBLSUPPLUS             - 2 възрастни + до 2 допълнителни легла;
 • Единична стая - SGL,SGLSUP,SGLSUPPLUS         - 1 възрастен;
 • Джуниър суит - JS                                                     - 3 възрастни + до 2 допълнителни легла;
 • Фамилен апартамент - FA,FASUP                         - 4 възрастни + до 2 допълнителни легла;
 • Апартамент /хол и спалня/ - A1                           - 4 възрастни + до 2 допълнителни легла.

При изпълнен съответен брой пълноплащащи се ползват следните намаления за настаняване на допълнителни легла:

 • бебета до 1,99 години ползват бебешка кошара и винаги са безплатно;
 • 1 дете от 2,00 до 5,99 години         – безплатно;
 • 1 дете от 6.00 до 11,99 години      – плаща 6.00 евро на ден;
 • 2 дете от 2.00 до 11,99 години      – 50% намаление от редовната цена;
 • възрастен                                           – 20% намаление от редовната цена.


3. Права и задължения на страните

3.1. Хотелиерът се задължава да предостави стандартните за категория четири звезди в кк Слънчев бряг туристически услуги, заплатени от Потребителя;
3.2. Хотелиерът има право да се откаже от приетата резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащанията в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на резервацията, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Потребителят се задължава:
3.3.1. да заплати в установените срокове стойността на направената резервация;
3.3.2. да спазва законите на РБългария и вътрешния хотелски ред в хотел ВЕЛА;
3.4. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пристигане да прехвърля правата и задълженията си по направената и предплатена резервация на трето лице. 

4. Отговорност на страните

4.1. Хотелиерът не носи отговорност пред Потребителя в случай на форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в РБългария, така и в съседните й граничещи страни, заплашващи сигурността на хората, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след направена резервация, което не може да бъде избегнато от страна на хотелиера и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
4.2. В случай на отказ от направена резервация от страна на Потребителя, Хотелиерът удържа от предплатения депозит следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната резервация - от деня, следващ деня на направената резервация, до 30-я ден преди датата на пристигане 30% неустойка от крайната цена на резервацията; от 29-ия ден преди датата на пристигане до датата на пристигане - 50% от крайната цена на резервацията.
4.3. Хотелиерът носи отговорност само за събития настъпили на територията на хотела и не носи каквато и да било отговорност към Потребителя при консумирани от него храна и напитки извън определените от хотела места и извършване на действия извън хотела различни от обичайните такива за територията на хотела.

 • 4.4. Хотелиерът не носи каквато и да било отговорност към претенции на Потребителя, които не са съобщени от него по време на престоя му в хотела или не са потвърдени от лекарския екип, обслужващ хотела, или са недоказани по несъмнен и категоричен начин, че са възникнали в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера.
 • 4.5. Хотелиерът може да търси отговорност от Потребителя в случай на възникнало събитие, което може да увреди личното достойнство на персонала на хотела, репутацията или имуществото на хотела.
 • 4.6. Хотелиерът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, му е отказано изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от територията на хотела, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
  4.7. Хотелиерът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на престоя му в хотела.
  4.8. Хотелиерът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на почивката му от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи хотелиерът съдейства на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава обичайна туристическа почивка на другите гости на хотела.
  4.9. Хотелиерът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време и поради това не е получил едни или други услуги.

  4.10.Опцията "безплатен паркинг" е възможна до изчерпване на наличните свободни парко-места. Опцията "специални изисквания" се изпълнява при възможност от страна на хотела.

5. Спорове и рекламации.

 • 5.1. Всички спорове по изпълнение на услугите, произтичащи от направената резервация ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
  5.2. В случай, че по време на престоя в хотела се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на предоставените стандартни услуги, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред Хотелиера и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
  5.3. Потребителят се съгласява, че максималният краен размер на компенсация, който би могъл да бъде претендиран и заплатен от Хотелиера при доказани по несъмнен и категоричен начин вреди за Потребителя, възникнали на територията на хотела в пряка връзка от виновно действие или бездействие на служители на Хотелиера, не може да надвишава 30% от общата стойност на платената от Потребителя резервация.  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

   

  Обща информация

  В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги,  Вела Турс ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за осъществяването на предлаганите услуги, и ги пази отговорно и законосъобразно. Настоящият документ описва как използваме и обработваме личната информация, която предоставяте на нашия уеб сайт: www.welahotel.com.


  Информация относно Администратора на лични данни

  Наименование "Вела Турс " ООД

  Адрес на упражняване на дейност: Община Несебър, 8240 к.к.Слънчев бряг, хотелски комплекс „Вела“

  Данни за кореспонденция: Община Несебър, 8240 к.к.Слънчев бряг, хотелски комплекс „Вела“

  E-mail: wela@welatour.bg

  Телефон: +359 554 250 75

   „Вела Турс“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

    Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

  „Вела Турс“ ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги, на основание чл. 6, ал. 1, б), Регламент (ЕС) 2016/679.

   

    Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 

  • Когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване, Вие предоставяте доброволно необходимите за това Ваши лични данни. Вие следва да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл адрес, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на резервацията).  Посещаването и разглеждането на нашия сайт не изисква предоставянето на никакви лични данни.
  • Вела Турс ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни - законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите на обработване, съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни, точност и актуалност на данните, ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
  • При обработването и съхранението на личните данни, Вела Турс ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси-изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Администратора

   

  • Категориите лични данни, които събираме при извършване на онлайн резервация чрез интернет сайта на Администратора включват:
  • Имена на лицето, имейл адрес и телефонен номер;
  • не събира информация за кредитната карта (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност);
  • Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, трансфер, паркинг и други специални изисквания);
  • Вела Турс ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
  • Личните данни са събрани от Вела Турс ООД от лицата, за които се отнасят.
  • Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни, включително профилиране.
 • Срок на съхранение на личните Ви данни

  • Ние съхраняваме личните данни, които е необходимо да бъдат съхранявани  по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок. След изтичането на срокът за съхранение на носителите на информация(хартиени или технически), които не подлежат на законово регламентирано предаване или съхранение , Вела Турс ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 • Предаване на вашите лични данни за обработване

  Вела Турс ООД не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.

  Вела Турс ООД може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и сигурността на Вела Турс ООД и нейния сайт, потребителите на Уеб Сайта и на нашите услуги.

   

  Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

  Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и изтривани, в съответствие с нормативните разпоредби.  Във връзка с горепосочените действия субектът е необходимо да подаде искане в свободен текст на е-mail адрес на Администратора: wela@welatour.bg.

  Субектите на данни също имат право да подават възражения до съответия компетентен орган.

   

  Сигурност

  Уверяваме Ви, че сме взели необходимите технически и организационни мерки, за да защитим предоставяните от Вас лични данни от загуба, унищожаване, манипулация и неправомерен достъп. Всички наши служители, участващите в обработката на данни са задължени да спазват Закона за защита на личните данни и разпоредбите за поверителност на личните данни.

  Промени в Политиката за поверителност и защита на личните данни

  • Администраторът си запазва правото да  променя и актуализира Политиката за поверителност и защита на личните данни с оглед привеждането й в съответствие с евентуални промени в българското и приложимото европейско законодателство.
Искате идеална почивка в Слънчев бряг?
Запазете стая